Podstatná jména

- substantiva ( slova ohebná, skloňují se )

Definice:

Podstatná jména jsou názvy osob (žena), zvířat (kočka), věcí (stůl) a samostatné názvy dějů (běhání), vlastností (ochota) a vztahů (láska).

Dělení:

- konkrétní (názvy osob, zvířat, věcí) - obecná (člověk)
- vlastní (Pavel)
- abstraktní (názvy vlastností, činností a dějů)

Určujeme:

a) Rod:

- mužský - maskulinum ( ten strom )
- ženský - feminimum ( ta řeka )
- střední - neutrum ( to slunce )

b) Číslo:

- jednotné ( kotě )

- množné ( ko?ata )

c) Pád:

1.pád - kdo, co? ( Honza )
2.pád - koho, čeho? ( bez ) ( Honzy )
3.pád - komu, čemu? ( k ) ( Honzovi )
4.pád - koho, co? (vidíme ) ( Honzu )
5.pád - oslovujeme, voláme ( Honzo! )
6.pád - ( o )kom, ( o ) čem? ( o ) ( Honzovi )
7.pád - kým, čím? ( s ) ( Honzou )

d) Vzor:

( rod mužský životný ) - pán, muž, předseda, soudce
( rod mužský neživotný ) - hrad ( les ), stroj
( rod ženský ) - žena, růže, píseň, kost
( rod střední ) - město, moře, kuře, stavení